<

 

  Grens Kleine Werkgever


De grens kleine middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35 300 € 882 500 De grens middelgrote grote werkgever bedraagt 100 x € 35 300 € 3 530 000 Maximumpremieloon in 2022 Het maximumpremieloon is ook bekend Dat is in 2022 € 59 706 op jaarbasis In 2022 was dat nog € 58 311 U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdientDeze grenzen moet u als werkgever duidelijk afbakenen Niet voor alle werknemers is het duidelijk wat er valt onder grensoverschrijdend gedrag Hier valt namelijk niet alleen fysiek gedrag onder, dus lichamelijk, maar ook non verbale intimidatie, digitale intimidatie en verbale intimidatieBij klachten vanwege je werkgever , stel je duidelijk de grens dat dit het beste is wat je kunt en je nog x uren nodig hebt om het af te werken Niet vergeten …Grenzen overschrijden is d nummer 1 veroorzaker van niet assertieve situaties Sterker nog assertief zijn je grenzen aangeven en beschermen Leer hoe je op een gezonde en assertieve manier met jouw grenzen omgaat, zodat niemand inclusief jezelf ze overschrijdt – in 3 stappen Het hebben van grenzen is n dingDie grens bepaald jouw werkgever Als hij bijzonder tevreden over je is, zal hij kleine dingen als een pen wel door de vingers zien Maar als hij van je af wil kan hij het als argument aanvoeren om je te ontslaan Nou denk ik niet dat een werkgever zichzelf belachelijk zou willen maken tijdens een rechtszaak, voor een personeelslid dat een paarInhoudsopgave 4 5 Een medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding van zijn werkgever , als dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst of CAO Er bestaat derhalve geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding Daar staat tegenover dat het niet verboden is om een hogere vergoeding te geven, oftewel een vergoeding die de fiscale grenzen te boven …Opmerking als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden 15 voor het ontbijt 35 voor het middagmaal 45 voor het avondmaal 5 voor de kleine uitgaven Internationaal transportActualiteiten in het arbeids en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28Wie van werkgever wisselt, heeft als de nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds is aangesloten, al gauw te maken met een pensioenbreuk en pensioengat Op papier heeft u wel het wettelijke recht om het pensioen over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds, maar dat gebeurt bij een klein pensioen vaak nietSeksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van aandacht die seksueel getint zijn Op de werkvloer kan seksueel ongewenst gedrag plaatsvinden door collega’s en leidinggevenden, maar ook klanten, cursisten, cli nten, pati nten en opdrachtgevers kunnen zich …Minimumuurlonen op 1 Rijdend personeel ⇒ Beschikbaarheidstijd 99 van het uurloon ⇒ Overuren 150 Wordt beschouwd als een overuur ieder uur bovenop de maximale arbeidsduur van 12 uur per dag Een overuur wordt vergoed aan 150 50 in loon en 100 van de uren mag later worden opgenomenDe loonbonus, ofwel de niet recurrente resultaatsgebonden premie, is een manier om werknemers te belonen voor het halen van vooraf gedefinieerde, collectieve doelstellingen Deze cao 90 kent een specifieke sociale en fiscale behandeling, wat het financieel voordeliger maakt dan de klassieke bonusHoe vaker je het doet, hoe beter het zal gaan Met dit 4 stappenplan leer je ervoor te zorgen dat je collega, partner, familielid, werkgever of wie dan ook voortaan niet meer over jouw grens heen gaat 1 Analyseer je moeite met grenzen We hebben allemaal wel situaties waarin we vaak over onze grenzen heen laten gaanDe grens kleine naar middelgrote werkgever wordt verhoogd van 10x naar 25x het gemiddeld SV jaarloon Hierdoor is sneller en langer sprake van een kleine werkgever Dit werkt vervolgens door in de publieke premie Werkhervattingskas die …Zwitserleven wil d pensioenverzekeraar van Nederland zijn Ons doel is om iedereen te helpen aan een financieel bewuste toekomst Vind meer informatie over pensioen en onze overlijdensrisicoverzekeringVooral geschikt voor kleine re bedrijven Het ePMO geeft u snel duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers Het ePMO is een online Preventief medisch onderzoek met een beknoptere, online vragenlijst waardoor het proces sneller is en de kosten lager dan bij reguliere PMO’s met een fysiek onderzoekBekijk onze de grens van de werkgever van het meisje selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shopsBij loonbeslag legt de deurwaarder beslag op uw loon of uw uitkering Dit mag alleen met een vonnis, beschikking of dwangbevel De deurwaarder moet wel rekening houden met uw beslagvrije voet Komt u er niet uit of meer advies nodig Bel ons 0900 8020 Kosten € 0, 10 per minuut Bel maandag tot en met vrijdag 09 00 17 00 uurHet exacte bedrag weet je door het invullen van je aangifte inkomstenbelasting Je kunt de afkoop klein pensioen netto berekenen voor 2022 of 2022 De berekening geldt voor loon uit vroegere dienstbetrekking groene tabel Met eventuele revisierente wordt geen rekening gehouden Standaard verschijnt als kalenderjaar het huidige jaar 2022Nieuwe kleine handapparaatjes waarmee door een vuursteentje een klein vlammetje werd geslagen op een verntieltje van essence Het was een grote nieuwigheid voor de opkomende sigaretten rokers Openbaar gebruik ervan bleef echter riskant, als het loodzegeltje van de douane ontbrak, het bekende Leeuwtje1 29 Klein pensioen Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan de Afkoopgrens, maar gelijk of hoger is dan € 2, 00 bruto per jaar 1 30 Loonindex Metalektro Het peil van de lonen op 1 januari van enig jaar ten opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor Deze index wordt gebaseerd op de in de CAO vastgelegde algemene loonontwikkelingenkleine werkgever ≤10 x ERD ZW sectorale premie werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid werkgever vanaf start WGA uitkering nog 10 jaar UWV daarna verantwoordelijk voor uitvoering amp kosten Eigenrisicodragen WGA vastDe werkgever moet een bijdrage betalen, ongeacht de afgelegde afstand De werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart sociaal abonnement de wettelijk vastgestelde werkgeversbijdrage De werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75 van de prijs van het sociaal abonnement en wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometersVeelgestelde vragen over corona voor werkgevers Vind de antwoorden op uw vragen Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoordJe werkgever moet bij al deze grenzen een zwaarwegend belang hebben Hierbij geldt hoe ruimer het beding, hoe sneller een rechter het matigt of zelfs volledig buiten werking stelt Qua duur mag het concurrentiebeding in de regel tot een maand of twaalf na het dienstverband van toepassing zijno Afkoopbedrag kleine pensioenen o Rekenrente waardeoverdracht 3 o Wettelijk minimumloon 1 1 2017 3 o WIA bedragen 3 Gedifferentieerde WGA en ZW premie 4 IBAN NL22 INGB 0006 0122 66 KvK 51842505 AFM vergunningnummer 12039868 KiFiD aansluitnummer 300 014422De werkvloer heeft recent vele veranderingen ondergaan je grenzen te stellen en voor jezelf als HSP te zorgen Open Mind heeft als loopbaancentrum gespecialiseerd in hoogsensitiviteit heel veel kleine tips en aanpassingen zodat jij weer fluitend naar je werk kan gaan en je kwaliteiten als HSP kan gebruiken Er worden ook tips gegevensEen kleine werkgever heeft een loonsom tot 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar Bij middel grote werkgevers ligt de totale loonsom hoger Budget oorspronkelijk voor 2022 In 2022 is er € 450 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting voor kleine bedrijven De invoering van de gedifferentieerde Aof premie bleekMIJN ADVIES AAN JOU IS GRENZEN BEWAKEN Wees direct Truus bij een nieuwe werkgever Zeg vaker nee Vraag naar een deadline en kijk of die haalbaar is Durf ergens op terug te komen Durf iets terug te leggen bij de ander Werk jezelf nooit over de kop Wees zuinig op jezelfGeef de grenzen aan van de micro vraagcurve 21 Stel dat de werkgever zal from A EN ENGLISH CO at Ghent University Faculty of Economics and Business AdministrationLimited en volledige financi le verantwoordelijkheid van de werknemer aan de werkgever Aan de orde, in de wet, zijn de grenzen Het is in overeenstemming met hen kan het materiaal verantwoordelijkheid van werknemers aan de werkgever aan …Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re integratie van zieke werknemers op basis van de wet en regelgeving Zie ook Re integratie wetten en regels Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re integratie plicht een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch …Dus meer dan genoeg redenen om hier te blijven werken Ondanks onze beperkte omvang vervult NHG een centrale en cruciale rol binnen de hypotheekwereld Via NHG kom je overal binnen, bij geldverstrekkers, ministeries, AFM, NIBUD, VEH en nog tal van andere organisaties die zich op de woning en hypotheekmarkt bevindenHoe sneller je in actie komt, hoe kleiner de kans op langdurig verzuim Drastische veranderingen in een bedrijf veroorzaken soms ook psychische klachten Denk aan een bedrijfsovername, sterk wisselende werkdruk of conflicten op de werkvloer En het coronavirus kan zorgen voor onzekerheid over bijvoorbeeld het voortbestaan van banenDoor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s bestaan of ontstaan In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen Denk aan werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten of afvalchemicali n, en opslag van grotere werkvoorraden en van producten in magazijnenBuma Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd Wij zorgen ervoor dat de ruim 25 000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt Daarnaast promoten wij Nederlandse muziek als internationaal …Sinds 1945 ondersteunen de erkende sociale secretariaten de werkgevers bij het vervullen van hun sociale en fiscale verplichtingen bij de overheid De Unie van Sociale Secretariaten USS verenigt en is de spreekbuis van de erkende sociale secretariaten in Belgi De erkende sociale secretariaten leveren een waaier aan diensten loonberekeningDe arbeidstijd of arbeidsduur is de tijd gedurende dewelke het personeel ter beschikking is van de werkgever de verplaatsingstijd tussen woon en werkplaats hoort hier niet bij De arbeidsduur mag niet meer belopen dan 8 uren per dag en 38 uren per week Het maximum aantal uren per week kan verhoogd worden tot 40 uren per week via toekenningPersoneel en organisatie U leest hieronder de meest relevante informatie voor lokale besturen als werkgever naar aanleiding van de corona epidemie Nieuw op deze pagina 7 maart 2022 A Regels voor lokale besturen als werkgever B Frequently Asked Questions05 04 2022 grenzen stellen lichaamstaal non verbale communicatie spanning vechten vluchten 10 Grenzen aangeven Waar ligt jouw persoonlijke grens en hoe geef je die congruent aan 05 04 2022 subgroepen 5 Groepjes samenstellen Op …Kleine stenen ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog Zijn werkgever Talpa gaat zo snel mogelijk met hem in gesprek waar ligt de grens op de werkvloer 26Een ochtend op kantoor Je teamleden druppelen de vergaderzaal binnen voor een dag vol presentaties en overleg Hoe zorg je ervoor dat de sfeer meteen goed zit en de communicatie vlot op gang komt Met een ijsbreker8 7 klantwaardering Leren in kleine groepen of 1 op 1 Flexibel leren jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie Altijd een locatie bij jou in de buurt of bij jou op kantoor Effectief en snel leren jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie Na een taaltraining Engels ben ik me veel zekerder gaan voelen over mijn gesprekken metPoiesz supermarkten in het hart van het Noorden Bekijk aanbiedingen, recepten, spaar en winacties van Poiesz Speciaal voor onze klanten in het NoordenBtw plichtig volgens de btw Richtlijn Btw plichtig is nieder man of vrouw, rechtspersoon zoals vzw of bv die, op ongeacht welke plaats, zelfstandig dus geen werknemers een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit de activiteit moet dus niet winstgevend zijnMoet ik betalen aan Buma Stemra Hoeveel u betaalt voor muziekgebruik, verschilt per situatie Met de licentiewijzer berekent u snel en eenvoudig het te betalen bedrag voor uw muziekgebruik Met een opgaveformulier geeft u aan welke muziek u wilt gebruiken Waarom moet ik betalen voor het afspelen van muziek Als u aan uw werknemers of klanten muziek…Arbo Triple One de kortste weg naar een lager verzuim ‘Ziek’ is niet altijd hetzelfde als ‘niet kunnen werken ’ Ziekteverzuim heeft invloed op de werkvloer , kost u geld, hoofdbrekens en tijd Verzuimbegeleiding wordt bij ons daarom vanaf dag 1 van de ziekmelding opgepakt En om diezelfde reden staat verzuimpreventie bij ons hoog in het vaandelEen Risico Inventarisatie en Evaluatie RI amp E is een methode om alle risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn te inventariseren en te evalueren Tijdens een RI amp E worden naar verschillende aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn gekeken Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van verschillende risico’s opJe arbeidsduur wordt per week gemeten in PC311 werkt een voltijdse bediende standaard 35u per week De werkgever kan er in overleg voor kiezen om hier binnen bepaalde grenzen van af te wijken De ene week wat meer, de andere wat minder, zolang op trimester of jaarbasis het gemiddelde van 35u maar gerespecteerd wordtAls grondsteward ess bij KLM is je dag nooit hetzelfde Je bent verantwoordelijk voor een groot en gevarieerd takenpakket wat je werk leuk en uitdagend houdt Het inchecken en het afhandelen van de bagage aan de incheckbalie is daar slechts een klein onderdeel vanVeel werkgevers bereid tot compensatie brandstofkosten De brandstofprijzen reizen de pan uit Veel medewerkers hebben hier last van Bijna de helft van de werkgevers geeft aan dat zij vanwege de hoge brandstofkosten overwegen hun mobiliteitsregeling aan te passen of hebben dat al gedaan Ook zijn 2 op de 3 werkgevers bereid om een hogereWerkgevers zijn in 2022 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar De premies die zij moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020De grens overschrijven in Afrika en Azi is over het algemeen lastiger en hiervoor is aanvullende grensdocumentatie nodig We raden aan het verhuurbedrijf altijd in te lichten over je reisplannen inclusief kleine , medium, of grote auto s, SUV s, busjes, luxewagens, pick ups, cabrio s, en commerci le voertuigenDit moet er op je cv staan Je parel van een cv gaat bijna de deur uit, yes Voordat dit gebeurt check nog even of je de volgende onderdelen op je cv hebt staan ️ Een persoonlijke foto Even lachen naar het vogeltje ️ Contactgegevens Je volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres En pak direct de aandacht met eenHier leer je maar n ding overleven Dit is het afvoerputje van het Nederlandse schoolsysteem De docenten hier haten hun werk n hun leerlingen dus zijn onze vrienden Dex, Rio, Jayden amp Tisha op elkaar aangewezen Samen proberen ze te chillen, slapend rijk te worden en uit de shit te komen online serieCookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen effici nter te maken Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodigBekijk webinar Grenzen stellen Zo n 2000 enthousiaste zorgmedewerkers zagen de webinar Grenzen stellen Klinisch psycholoog Simone das Dores legde uit hoe je met je grenzen kunt omgaan Speciaal voor mensen uit de thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleegzorg, ziekenhuiszorg en psychologische zorgwaardoor de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag onduidelijk is, ook kwetsbaarder voor seksuele intimidatie Als er in een organisatie overwegend mannen werken, kan het voor vrouwen moeilijk zijn om aan te geven dat zij bepaald gedrag niet op prijs stellen Als dit samen gaat met een stijl van leidinggeven waarin het nietMet Indeed kan je miljoenen vacatures online bekijken en de volgende stap in je carri re vinden Met middelen voor het zoeken naar vacatures, cvs, …Rangschikking Driebanden klein eerste klasse moy grens va 0 520 tot 0 760 Rangschikking Driebanden klein hoofd klasse moy grens va 0 760 tot 1 100 Rangschikking Bandstoten klein hoofd klasse moy grens va 2 500 tot 4 000 Rangschikking Bandstoten klein eerst klasse moy grens 1 500 tot 2 500Een unieke werkgever Welkom bij Hilti Wij bieden hoogstaande technologische producten, systemen en diensten aan de internationale bouwindustrie Ons aanbod bevat enkele van de meest ambitieuze technische hoogstandjes Om deze innovatieve oplossingen aan te bieden aan onze klanten hebben wij toegewijde mensen nodig voor ons teamTextuureffect Kleine Duidelijke Plantgrens gratis afbeelding, Afbeelding ID 733556995, Afbeeldingsclassificatie grafiek,Beeldformaat PSD,Beeldgrootte 7 3 MBDe grens kleine middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35 300 € 882 500 De grens middelgrote grote werkgever bedraagt 100 x € 35 300 € 3 530 000 Maximumpremieloon in 2022 Het maximumpremieloon is ook bekend Dat is in 2022 € 59 706 op jaarbasis In 2022 was dat nog € 58 311 U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdientDe nieuwe werkgever of vennootschap kan een pensioenplan afsluiten en zelfs inhaalpremies betalen Dat is nuttig als de betrokken werknemer of zelfstandige eerder geen of maar een kleine aanvullende pensioenspaarpot heeft opgebouwd De nieuwe werkgever of vennootschap mag dan tot tien jaar teruggaanEen interne grens voor overuren voorkomt dat de medewerkers tijdens de referteperiode teveel extra uren presteren Kleine flexibiliteit Bij heel wat werkgevers wisselen drukke en minder drukke periodes elkaar af Het systeem van kleine flexibiliteit biedt je de mogelijkheid om hierop in te spelen door de medewerkers meer of minder dan 8 uurGrens kleine middelgrote werkgever € 346 000 € 337 000 Grens middelgrote grote werkgever € 3 460 000 € 3 370 000 WGA Totaal Gemiddeld percentage 0, 78 0, 76 Gemiddeld werkgeversrisico 0, 52 0, 48 Correctiefactor individueel werkgeversrisico 1, 12 1, 18 Minimum premie grote werkgevers 0, 19 0, 19Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte Vanaf 1 januari 2022 geldt er een gedifferentieerde Arbeidsongeschiktheidsfonds premie Aof premie voor werkgevers Daarnaast is de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers aangepast voor de premieberekening voor de Werkhervattingskas WhkBelastingvrij kan je werkgever je voor woon werkverkeer en dienstreizen € 0, 19 per kilometer geven, ongeacht het vervoermiddel Dit geldt alleen wanneer je geen auto of ov kaart van de zaak hebt Die € 0, 19 is alleen een grens voor de Belastingdienst Je werkgever mag je zoveel meer geven als hij of zij maar wilDe werkgever is ook verplicht bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers De niet naleving van de informatie en raadplegingsprocedures kan tot gevolg hebben dat de werkgever gehouden blijft om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren en alleszins het loon verder uit te betalenDe grens kleine middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35 300 € 882 500 De grens middelgrote grote werkgever bedraagt 100 x € 35 300 € 3 530 000 Maximumpremieloon in 2022 Het maximumpremieloon is ook bekend Dat is in 2022 € 59 706 op jaarbasis In 2022 was dat nog € 58 311 U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdientDe grens eens onze grootste werkgever Heemkundekring Achel heeft alweer nieuwe plannen dit keer voor een extra markering van de grenslijn aan de Achelse Kluis Als voorsmaakje dit artikel De landsgrens heeft eeuwenlang een stukje welvaart betekend , voor vele gezinnen een welkomen extra boterham Onuitputtelijk zijn de gekleurde enAls werkgever is het belangrijk om de signalen van een burn out op tijd te herkennen en hiernaar te handelen De gevolgen van lang verzuim Lang verzuim is een groot risico voor ondernemers en kleine organisaties uit het mkb Bij lang verzuim moet u als werkgever namelijk 70 van het loon doorbetalenTOC WetgevingDe belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10 04 1971 Uitvoeringsbesluiten Koninklijke besluitenMinisteri le besluitenReglementen Deze paragraaf werd laatst geactualiseerd op 18 07 2018 RechtspraakHier vindt u een overzicht van de belangrijkste arresten die het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben uitgesprokenKleine werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als te zwaar In vergelijking met grote werkgevers staan zij voor dezelfde kosten en plichten, terwijl de grotere bedrijven meer mogelijkheden hebben om aan de re integratie verplichtingen te voldoenWerkgevers zijn wettelijk niet verplicht om mee te werken aan een waardeoverdracht, als ze meer dan € 15 000 en meer dan 10 van de overdrachtswaarde moeten bijbetalen Ben je v r 1 januari 2015 van baan gewisseld en wil je nu alsnog waardeoverdracht doen Dan is het pensioenfonds ook niet verplicht dit te accepterenDe werkgever kan een lagere grens voorzien Zolang de dagelijkse en wekelijkse grenzen worden gerespecteerd, is er geen overloon verschuldigd Voorbeeld Een werkgever voorziet een maximale dagelijkse grens van 9u en een maximale wekelijkse grens van 41u De gemiddelde wekelijkse duur die moet nageleefd worden is 37uWoon werkverkeer FOD Financi n Aankoop van een voertuig Inschrijving en belastingen Aftrek vervoersonkosten Woon werkverkeer Welke verplaatsingen Forfait en werkelijke kosten Auto, auto voor dubbel gebruik of minibus MotorSteeds vaker worden werknemers de Nederlandse grens over gestuurd om in het buitenland een project uit te voeren of om een aantal dagen in de week op de buitenlandse vestiging te werken Veel werkgevers staan er echter niet bij stil dat dit gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van het loon van de werknemerDe PAWW regeling zorgt voor een aanvulling op uw uitkering Uw werkgever of sector kan zich aansluiten bij de PAWW De regeling is in het leven geroepen na het verkorten van de wettelijke WW en loongerelateerde WGA uitkering in 2016 De PAWW is een ‘private aanvulling’ daarop Stichting PAWW regelt alles rondom de aanvullende uitkeringEen werkgever moet mee het welzijn van de werknemers op het werk bevorderen Daarom is elke werkgever verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten Binnen die dienst worden dan n of meerdere werknemers als …Met midden en kleinbedrijf mkb , in Vlaanderen kleine of middelgrote onderneming of kmo spelling volgens Van Dale, vaak ook als quot KMO quot gespeld genoemd, is de bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat Een praktisch verschil is, dat mkb een aanduiding is voor de sector, niet voor een bedrijf Men kan dus wel spreken van quot een kmo quot …Loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers verlegd Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer Voorheen lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon per werknemer Dit betekent dat de loongrens van € 346 000 in 2022 is verhoogd naar € 882 500 in 2022name kleine werkgevers ervaren deze loondoorbetaling als ‘zwaar’ En dat is heel begrijpelijk Om deze kleine werkgevers tegemoet te komen, is de gedifferentieerde Aof premie naar grootte van de werkgever van kracht vanaf januari 2022 Deze wijziging houdt in dat kleinere werkgevers een lagere premie betalen dan middel grote werkgeversGrens voor vervallen van kleine aanspraken Heel kleine pensioenaanspraken van minder dan € 2, vervallen en komen toe aan het collectief In geval van een premieovereenkomst moet bepaald worden welk kapitaal correspondeert met een aanspraak van € 2,Ik heb een fijne werkgever , leuke collega’s en af en toe maken we grapjes met elkaar over de verschillende talen en accenten In het begin van mijn periode in Nederland moest ik erg wennen aan de verschillende regels die gelden voor grensgangers Dat is, als je het mij vraagt, het enige nadeel van een grensgangerDe loongerelateerde WGA uitkering die in de eerste drie tot 24 maanden wordt betaald wordt helemaal aan de werkgever toegerekend De WGA loonaanvullingsuitkering of WGA vervolguitkering die daarna wordt betaald wordt aan de werkgever toegerekend op basis van 70 van het minimumloon minder als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt isOok voor de buitenlandse dienstreizen aanvaardt de fiscus een forfaitaire onkostenvergoeding Werkgevers zullen ook hier moeten opletten dat ze een bepaalde grens niet overschrijden, willen ze belastingvrije vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever uitkeren Hierbij wordt er een onderverdeling gemaakt tussen korte en lange buitenlandseGoed om te weten U kunt alleen pensioen opbouwen boven de salarisgrens als uw werkgever meedoet aan de aanvullende regeling Vraag dit na bij uw werkgever Boven de grens van € 114 866 kunt u bij PMT geen pensioen opbouwen Uw werkgever maakt een keuze tussen een laag 1, 19 of een hoog 1, 48 opbouwpercentageU kunt als werkgever eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt niet UWV maar u de uitkering Lees hier wat uw mogelijkheden zijn U moet uw werknemers in loondienst verplicht verzekeren voor als zij ziek ofHij ontvangt een globale vergoeding van 2 200 euro van zijn werkgever voor zijn woon werkverplaatsingen Op zijn loonfiche 281 10 komt dit bedrag in kader 17, c, ‘Ander vervoermiddel’ De kost van een jaarlijks treinabonnement bedraagt 1 400 euro die hij betaalt aan de NMBS Hij kiest niet voor de aftrek van zijn werkelijke kostenU betaalt 37, 35 belasting over 8 200 euro en dat is 3 062 euro Trek dat van elkaar af en het is belastingvrij Hier ligt dan ook ongeveer de grens voor 2022, het precieze bedrag is in 2022 8 450 Zonder arbeidskorting zijn de bedragen iets lager In 2019 was het belastingvrije bedrag nog ongeveer gelijk aan 7 100 euroLoonheffingen bij inhuur of onderaanneming Heeft u personeel in dienst Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst De loonheffingen zijn loonbelasting en premie volksverzekeringen zie hoofdstuk 7, Handboek loonheffingen premies werknemersverzekeringenAangesloten werkgevers 108, 2 Actuele dekkingsgraad Duurzaam beleggen door PMT PMT streeft naar een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen voor alle oud werknemers in de sector Metaal en Techniek Alleen de pensioenpremies die werknemers n werkgevers betalen, zijn daarvoor niet voldoende Daarom belegt PMT de ingelegde pensioenpremiesAls we op tijd vertrekken, zijn we in de middag in Leonidhion Dit is een onbedorven klein Grieks plaatsje de ferry komt er wegens bezuinigingen niet meer en de haven, het strand en de terrasjes ademen een prettige rust Op 30 minuten rijden, tegen een hoge, steile bergrug ligt een bijzonder mooi klein klooster
71 | 69 | 113 | 26 | 83


 

* JK - STAL