<

 

  Bostadstillägg Försäkringskassan


2003 Om du har sjuk eller aktivitetsers ttning ans ker du om bostadstill gg hos F rs kringskassan Tre steg f r att ans ka l r din pension och andra inkomster totalt l gre n 15 000 kronor efter skatt D b r du kontrollera om du kan ha r tt till bostadstill gg Har du en h gre total pension, inklusive tj nstepension, kanBostadstill gg till pension rer personer som har sjukers ttning ska ven i forts ttningen v nda sig till F rs kringskassan S rskilt bostadstill gg ldref rs rjningsst dKolla upp hos F rs kringskassan och din tidigare arbetsgivare vad som g ller f r dig Din inkomst r f r l g f r att du ska kunna f sjukpenning Du kan bara fylla i inkomst upp till 150 000 kronor per m nad Skriv ut Spara i PDF L s mer om Ers ttningskollenVi g r en bed mning Niv n p l nebidraget p verkas av l nekostnaden och arbetsf rm gan hos den du vill anst lla Tillsammans med er g r vi en bed mning av personens arbetsf rm ga Du kan f bidrag f r den del av l nekostnaden som inte r h gre n en bruttol n p 20 000 kronor per m nad f r heltid Det finns venSjukf rs kringen b rjar g lla n r du varit anst lld i sammanlagt 90 dagar Du ska ocks ha en sjukpenninggrundande inkomst SGI fastst lld av F rs kringskassan ha varit arbetsf r till minst 25 procent sedan minst en vecka n r f rs kringen ska tr da i kraft N r du r knar ihop hur l nge du varit anst lld f r du r kna medBest lla underlag inf r rsredovisningen Fr n januari 2022 kan en st llf retr dare best lla en rssammanst llning digitalt via Mina sidor f r sin huvudman Underlaget inneh ller samtliga utbetalningar F rs kringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under f reg ende rBostadstill gg r en f rm n som delas mellan F rs kringskassan och Pensionsmyndigheten Personer som har r tt till bostadstill gg p grund av sjuk och aktivitetsers ttning ing r inte i Pensionsmyndighetens statistik utan redovisas av F rs kringskassan Fram till och med statistik ret 2009Det f rs kringskassan eller pensionsmyndigheten inte t cker, kompletteras av det kommunala bidraget F r de som d remot har en inkomst som g r att de inte har r tt till bostadstill gg , eller har en f rm genhet, inneb r det en kad kostnad, s ger Ida Johansson, socialf rvaltningenF rs kringskassan Bostadsbidrag 23, 302 likes 35 talking about this F rs kringskassan svarar p fr gor om bostadsbidrag m ndag till fredag klockan 08 00–16 00av bostadstill gg med s rskilt fokus p f ruts ttningar att utvidga den s k direkt tkomsten till Skatteverkets beskattningsdatabas till att ven avse bostadstill gget hos F rs kringskassan , dels ge F rs kringskassan i uppdrag att, p motsvarande s tt som Pensionsmyndigheten, terkommande skatta omF r att pension rer som har bostadstill gg inte ska beh va v nta p sina pengar f rl nger nu F rs kringskassan utbetalningarna f r de pension rer vars bidragsperiod l per ut i augustiF rs kringskassan f r kritik f r att utan lagst d ha skickat en f rfr gan till en bank f r att f in uppgifter om n gon annan n den f rs krade Beslutet i korthet I ett kontroll rende om en f rs krads r tt till bostadstill gg skickade F rs kringskassan med st d av …Dejt med F rs kringskassan F rs kringskassans uppdrag 2022 02 28 Riitta H gberg, Samverkansansvarig riitta hogberg forsakringskassan se Sid 2 SF V stmanland • Boendetill gg och bostadstill ggF rs kringskassan i renden som g ller bostadsbidrag och bostadstill gg I F rs kringskassans v gledning 2004 1 framg r att banker bara m ste l mna ut uppgifter f r den tid som bostadsbidrag eller bostadstill gg har betalats ut avsnitt 5 5 i version 11 F rs kringskassan kan inte beg ra uppgifter med st dbostadstill gg fr n F rs kringskassan eller Pensionsmyndigheten Det statliga bostadstill gget f r personer med funktionsneds ttning, som administreras av F rs kringskassan , r 5220 kronor per m nad f r ensamst endeoch 2 610 kronor per m nad f r den som r gift sammanboende Storleken p bostadstill gget p verkas avHandbok f r gymnasieantagning 2022–2023 3 F rord Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ger ut Handbok f r gymnasieantagning som ett st d till de som arbetar med och ansvarar f rAnm lan f r bostadsbidrag och bostadstill gg Underh llsst d Arbetsf rmedlingen Registrering p A kassan och ans kan om ers ttning Skattedeklarationer Aff rsplan Starta f retag Bokf ring Skilsm ssa Trafikansvarig konsult Bes k p Migrationsverket, Skatteverket, F rs kringskassan , BankOmv rdnadsbidrag Som f r lder till ett barn med autism kan du ans ka om omv rdnadsbidrag hos F rs kringskassan Bidraget ges om barnet har ett kat behov av omv rdnad och tillsyn j mf rt med barn i samma lder I det h r filmklippet beskriver f rbundsjurist Maria Sivall vad omv rdnadsbidrag rF rs kringskassan Om ditt barn blir sv rt sjukt och har stort behov av hj lp kan F rs kringskassan betala ers ttning till dig s att du f r hj lp att klara dig ekonomiskt under ditt barns sjukdomstid ven f r dig som haft cancer som barn och nu r vuxen finns det olika bidrag och ers ttningar som du kan ha r tt tillPension ren flyttade till Serbien men beh ll sitt svenska bostadstill gg Nu kr vs han av F rs kringskassan p n stan en kvarts miljon kronor F rs kringskassan har dragit in den 72 rige mannens bidrag och kr ver dessutom att han ska betala tillbaka de 218 965 kronor han f tt sedan 1998 72 ringen har haft en l genhet i Halmstad sedan 1993 och f tt…f rordning beslutas av F rs kringskassan , Arbetsf rmedlingen eller en kommun som avser en enskild person men som betalas ut till eller tillgodor knas n gon annan n den enskilde ekonomiskt st d Den som l mnar oriktiga uppgifter eller inte anm ler ndradeF rs kringskassan ans g att hans f retag inte var i st nd att ha kunnat betala l nen p 25 000 kronor, Nylander verklagade beslutet och fick r tt i l nsr tten Men F rs kringskassan gav sig inte utan verklagade i sin tur l nsr ttens dom till kammarr tten som har fattat sitt beslut – Nylander har r tt F rs kringskassanDu har m jlighet att ans ka om bostadstill gg b de n r du bor hemma och om du bor p ett v rd och omsorgsboende Ans k om bostadstill gg hos Pensionsmyndigheten om du r 65 r eller ldre Ans k om bostadstill gg hos F rs kringskassan om du r yngre n 65 rvilla sm hus Vi f ljer schablontabellerna som F rs kringskassan Pensionsmyndigheten anv nder vid ber kning av boendekostnader 9 Kostnad f r god man Kostnad f r god man i kronor per r Intyg ska bifogas 10 vriga kostnader Kostnad f r till exempel specialkost ska vara p g ende under minst 6 m nader och uppgTyv rr blev n got fel hos oss Ett ov ntat fel har intr ffat, vanligtvis beroende p konfigurations eller mjukvaruproblemBostadstill gg kan alla s ka oavsett om du hyr eller ger din bostad Om du r upp till 65 r ans ker du hos F rs kringskassan Om du r ver 65 r ans ker du hos PensionsmyndighetenBudgetkalkylen r ett oberoende verktyg som visar de kostnader som finns kopplade till din privatekonomi Tanken r att du sj lv ska fatta beslut om hur du vill att din ekonomi och din budget ska se ut Kalkylen r ett s tt att f en bild av l get och vad som passar b st f r just dina behov Som anv ndare b r du inte fatta ett beslutDet som h nder i Ukraina skakar om oss alla i grunden och m nga ppnar nu upp sina hem f r medm nniskor som tvingats p flykt Du som har v r hemf rs kring kan l gga till din nya inneboende i f rs kringen, helt utan kostnad Ring oss p 0771–111 110 , s fixar vi detSamh llsbyggnad V r verksamhet Budgeten f r Samh llsbyggnad omfattar p kostnadssidan 151 milj kr och p int ktssidan 66 milj kr Inom verksamheten finns ca 40 personer anst llda M let f r v r verksamhet r att ge god service till kommunens inv nare och n ringslivet samt arbeta f r en god boendemilj OrganisationBankID r en e legitimation som du anv nder n r du beh ver styrka din identitet p internet, t ex p banken, hos F rs kringskassan eller CSN Det finns tre olika typer BankID p fil, BankID p kort och Mobilt BankID Du best ller ditt BankID hos din internetbankHarpan, mest k nd som Klondike patiens eng Solitaire r en av de mest k nda patiensspelen Harpan och andra patiensspel r spel som kan spelas av ensam spelare Harpan blev popul rt p 1800 talet under guldrushen i Yukon, som r ett territorium i nordv stra Kanada De f rsta Harpan spelen dateras tillbaka till r 1981, och denRusta har ett brett sortiment av produkter f r hemmet – alltid till l ga priser Vi har det mesta inom inredning och sk nhet samt f r hemmafixarenVinstchans p ver 65 000 vinster – varje m nad Sp nnande och underh llande spel p ett tryggt s tt Hela Sveriges lotterir relse sedan 1956allkpop works around the clock to be the first to deliver minute to minute breaking news, gossip, and the most exclusive coverage on the hottest K pop starsIVO l mnade sin slutredovisning till regeringen den 15 december 2022 om uppf ljning av LSS boenden IVO har under flera r uppm rksammat att m nniskor i samh llets omsorg uts tts f r tv ngs och begr nsnings tg rder och andra kr nkningar, trots att …H jt bostadstill gg f r lderspension rer och personer med SA ers ttning Det r m nga ldre som har det sv rt att f det att g runt ekonomiskt varje m nad Detsamma g ller f r dem som har sjuk eller aktivitetsers ttning Det beh ver vi g ra n gonting tf tt bostadsbidrag eller bostadstill gg hos F rs kringskassan eller Pensionsmyndigheten och nd inte har minimibeloppet kvar efter att hyran r betald Du ans ker om bostadstill gget genom att fylla i blanketten Ans kan om kommunalt bostadstill gg Det r viktigt att fylla i alla uppgifter f r att vi ska kunna behandla din ans kanBes k Lenovos Sverige website och k p b rbara datorer, surfplattor, datorer f r hem och f retag, smartdevices och datacenter l sningar Tala med en expert p 08 511 610 18Budget och skuldr dgivning F rs rjningsst d, ekonomiskt bist nd God man, f rvaltare, f rmyndare Att f hj lp av en god man eller f rvaltare Att vara god man eller f rvaltare F rmyndare till barn under 18 r Tillsyn, kontroll, verf rmyndare Stipendier och fonder V STER S STADSAnm lan om ndrade uppgifter f r bostadstill gg och ldref rs rjningsst d Tv s kande pdf, 938kB PM8441 Anm lan om ndrad hyra avgift ej flytt f r bostadstill gg och ldref rs rjningsst d pdf DA 39 PA 81 MOZ Rank 55 Blanketter och e tj nster F rs kringskassan forsakringskassan se2022 03 04 F rs kringskassan F rs kringsutredare inom assistansers ttning i Kalmar Administrat rsjobb, Kalmar 2022 02 28 F rs kringskassan F rs kringshandl ggare inom bostadsbidrag i Kalmar Kontorsjobb, Kalmar 2022 02 24 F rs kringskassan F rs kringshandl ggare inom bostadstill gg i Kalmar Kontorsjobb, Kalmar 2022 11 26Sammantr desprotokoll Sammantr desdatum 2022 04 06 Socialn mnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 6 april 2022 kl 13 00 17 20 Beslutande Se s rskild n rvarolista vriga deltagande Marie Pihl, verksamhetschef v rd och omsorg 36 Eva Didrikson, avgiftshandl ggare 36Dygnet Runt S t nker arrang rer kring sina ryska bokningar i Malm Ryska dansare ers tts av ukrainska – s m rks kriget p Malm s scenerAbort Det r viktigt att f rebygga o nskade graviditeter Sverigedemokraterna st r bakom den svenska abortlagstiftningen d r kvinnan sj lv har r tt att besluta om hon vill g ra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det d refter r Socialstyrelsens R ttsliga r d som beslutar om tillst nd f r abort Sjukv rdVi erbjuder tj nster inom bank och f rs kring f r privatpersoner och f retag, samt har ett stort samh llsengagemang G r det enkelt att spara, betala och l naVerksamhet enligt Lagen om st d och service till vissa funktionshindrade LSS ska fr mja j mlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samh llslivet M let r att den enskilde f r m jlighet att leva som andra Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov Insatserna ska utformas sDu kan ans ka om bostadstill gg f r personer med aktivitets eller sjukers ttning hos F rs kringskassan S rskilda sk l att undantas avgift f r dig som omfattas av LSS Beh ver du av s rskilda sk l flytta till en bostad med s rskild service enligt SoL, till exempel sjukhem, i st llet f r att bo i en gruppbostad eller servicebostadShoppa kl der och skor p Boozt com Vi har ett stort urval och mer n 600 m rken att v lja bland N r du shoppar p Boozt com f r du snabb leverans och fri returDt se r det digitala samlingsnamnet f r dagstidningarna Falu Kuriren, Borl nge Tidning, S dra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning och Mora Tidning Vi bevakar Dalarnas l n dygnet runt, och finns som sajt, app, i nyhetsbrev och sociala medier Vi …Uppt ck v rt sortiment f r en inspirerande vardag Hitta n sta l supplevelse, allt f r ditt kreativa projekt och barnens lek Alltid bra priser, fri frakt fr n 249 kr …Kommunalt bostadstill gg Personer som bor i gruppbostad, servicebostad, gruppboende, serviceboende eller annan s rskild anpassad bostad kan ans ka om kommunalt bostadstill gg F r att f det beviljat m ste den som ans kt ven ha ans kt om statligt bostadstill gg hos F rs kringskassan eller Pensionsmyndigheten och f tt det beviljatKontaktcenter din v g in till kommunen 0152 291 00 kontaktcenter strangnas se Str ngn s kommun, Nygatan 10 G r en felanm lan Delta och p verka Fler s tt att kontakta kommunen Utbildning och barnomsorg Omsorg och hj lp Uppleva och g ra Bygga, bo och milj Trafik och resor Arbete och f retagande Kommun och politik Kontakta ossKundservice hj lper dig n r du beh ver Du n r oss snabbast och enklast genom Mobilbanken Kontakt N r du kontaktar oss via Mobilbanken r du redan legitimerad n r du kommer fram F r vissa renden beh ver du bes ka ett av v ra kontor f r att f hj lp Se vilka bank renden som hanteras p kontorPodio is the online work platform Manage, share, and get your work done smarter together with tools that work like you Free for 10 UsersUnikums loginsida Ale kommun f r elever och personal Ale kommun f r v rdnadshavare Alings s kommun Alings s kommun HAG Arboga kommun f r elever och personal Arboga kommun f r v rdnadshavare Bolln s kommun Borl nge kommun Bor s Stad f r elever och personal Bor s Stad f r v rdnadshavare B stad kommun B stad kommun iDappenMinimibelopp f r avgifts ret 2022 5 653 kr m nad f r ensamst ende 4 707 kr person och m nad f r makar och sammanboende r du yngre n 65 r h js minimibelopp med 10 , vilket ger 6 218 kr m nad f r ensamst ende 5 178 kr person och m nad f r makar och sammanboendeOm du meddelar din inkomst via v r e tj nst Inkomstf rfr gan f r ber kning av avgift f r v rd och omsorg kan vi pr va din r tt till en reducerad avgift Du kan ven meddela din inkomst p blankett och skicka den till oss Om du r lderspension r kan du ans ka om bostadstill gg hos Pensionsmyndigheten vriga kan ans ka omUseimmat hauistamme ovat suorahakuja J t avoin hakemus, niin pystymme huomioimaan sinut mahdollisissa suorhakutoimeksiannoissa L het avoin hakemus L het avoin hakemus Interim toimeksiantoihin K yt mme nettisivuillamme ev steit , joiden avulla parannamme sivustomme k ytt j kokemusta ja analysoimme liikennettI fjol betalade F rs kringskassan ut 719 miljoner kronor f r mycket i bostadstill gg P de sjukskrivnas konton rullade det felaktigt in ver 4 miljarder, enligt en ny analys till regeringen Och assistansers ttningar ligger ocks h gt Det handlar det om ”sv ra avg randen” f r handl ggarnaF rs kringskassan beviljar i regel bostadstill gg utan tidsbegr nsning f r den som har sjukers ttning Vad avser beloppet beror det p hur mycket personen betalar f r sin bostad och hur stora inkomster denne har, ven om personen r gift eller sambo p verkar Den som r gift eller sambo f r tillgodor kna sig halva bostadskostnadenVissa ers ttningar fr n F rs kringskassan kan du bara f om du g r miste om arbetsinkomst Om du bor i Sverige r du fortsatt f rs krad f r arbetsbaserad ers ttning i minst tre m nader efter att du har slutat arbeta h r Under den tiden kan du ha fortsatt r tt till ers ttningar fr n F rs kringskassanF rs kringskassan g r ett till gg f r f rm genhet som du och din maka eller make hade den 31 december ret f re det r som du ans ker om bostadstill gg Till gget r 15 procent av den del av den sammanlagda f rm genheten som verstiger 100 000 kronor f r den som r ogift och 200 000 kronor f r makarBostadstill gg fr n f rs kringskassan 4 055 kr Bidragsgrundande hyra 2 992 kr S stor del av hyran ska du betala sj lv Inkomst f re skatt 114 672 kr r Din andel av hyran 22 upp till 2, 5 basbelopp 111 250 x 22 24 475 kr Din andel av hyran 25 ver 2, 5 prisbasbelopp 3 422 x 25 855 krSjukf rs kringen b rjar g lla n r du varit anst lld i sammanlagt 90 dagar Du ska ocks ha en sjukpenninggrundande inkomst SGI fastst lld av F rs kringskassan ha varit arbetsf r till minst 25 procent sedan minst en vecka n r f rs kringen ska tr da i kraft N r du r knar ihop hur l nge du varit anst lld f r du r kna medBostadstill gg vid sjukdom, F rs kringskassan S rskilt h griskskydd S rskilt h griskskydd inneb r att din arbetsgivare kan f ers ttning f r dina sjukl nekostnader om du riskerar att ha l nga sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta …2003 Om du har sjuk eller aktivitetsers ttning ans ker du om bostadstill gg hos F rs kringskassan Tre steg f r att ans ka l r din pension och andra inkomster totalt l gre n 15 000 kronor efter skatt D b r du kontrollera om du kan ha r tt till bostadstill gg Har du en h gre total pension, inklusive tj nstepension, kanto F rs kringskassan Bostadsbidrag January 24, 2015 Oxel sund, Sweden Vad r skillnaden p bostadstill gg och boendetill gg Jag har s kt bostadstill gg men f tt avslag p boendetill gg med motivering att jag kan s ka bostadstill gg F rvirrande 8 CommentsDrygt 4 miljoner m nniskor omfattas av de kollektivavtalade f rs kringar som administreras av AFA F rs kring F rs kringarna ger trygghet vid sjukdom, arbetsskada, upps gning, d dsfall och f r ldraledighetPressmeddelande F rs kringskassan f rl nger utbetalningar av bostadstill gg f r att minska f rseningar F r kommentar Birgitta Lindgren, Platschef 010 11 58 007 F r information Richard Wirenius, Specialist 08 786 96 53 Presskontakt 08 786 98 88Bostadstill gg r en f rm n som delas mellan F rs kringskassan och Pensionsmyndigheten Personer som har r tt till bostadstill gg p grund av sjuk och aktivitetsers ttning ing r inte i Pensionsmyndighetens statistik utan redovisas av F rs kringskassan Fram till och med statistik ret 2009De ers ttningar som g r att ans ka om digitalt som st llf retr dare r Ans kan om bostadstill gg Anm la ndrade uppgifter f r den som har bostadstill gg Ans kan om aktivitetsers ttning vid nedsatt arbetsf rm ga Ans kan om aktivitetsers ttning vid f rl ngd skolg ng Ans kan om sjukers ttning Ans kan om s rskild ers ttning f r kostnader i …Det f rs kringskassan eller pensionsmyndigheten inte t cker, kompletteras av det kommunala bidraget F r de som d remot har en inkomst som g r att de inte har r tt till bostadstill gg , eller har en f rm genhet, inneb r det en kad kostnad, s ger Ida Johansson, socialf rvaltningenBostadstill gg eller bostadsbidrag r ett inkomstpr vat till gg till din inkomst Ans kan om bostadstill gg g r du hos F rs kringskassan L nk till annan webbplats eller Pensionsmyndigheten L nk till annan webbplats Du kan ocks ans ka om kompletterande f rs rjningsst d hos kommunen Bostadstill ggBidrag f r gymnasiestudier i Sverige Det finns flera olika bidrag f r studier p gymnasieniv Studiebidrag r det vanligaste och det kan du f fr n kvartalet efter det att du fyllt 16 r H r kan du l sa om vilka bidrag du kan f f r gymnasiestudier i Sverige och vad som h nder med bidragen om du till exempel skolkarHar du en pension som ligger p 16 500 kronor siffran g ller f r 2020 per m nad eller mer kan du inte bli beviljad bostadstill gg Bostadstill gget s ker du via Pensionsmyndigheten, till skillnad fr n de bostadsbidrag som ges till unga och barnfamiljer som vi har n mnt h r ovan, som s ks via F rs kringskassanF r att pension rer som har bostadstill gg inte ska beh va v nta p sina pengar f rl nger nu F rs kringskassan utbetalningarna f r de pension rer vars bidragsperiod l per ut i augustiF rs kringskassan Bostadsbidrag 23, 302 likes 35 talking about this F rs kringskassan svarar p fr gor om bostadsbidrag m ndag till fredag klockan 08 00–16 00Pension ren flyttade till Serbien men beh ll sitt svenska bostadstill gg Nu kr vs han av F rs kringskassan p n stan en kvarts miljon kronor F rs kringskassan har dragit in den 72 rige mannens bidrag och kr ver dessutom att han ska betala tillbaka de 218 965 kronor han f tt sedan 1998 72 ringen har haft en l genhet i Halmstad sedan 1993 och f tt…F rs kringskassan f r kritik f r att utan lagst d ha skickat en f rfr gan till en bank f r att f in uppgifter om n gon annan n den f rs krade Beslutet i korthet I ett kontroll rende om en f rs krads r tt till bostadstill gg skickade F rs kringskassan med st d av …Bostadstill gg Pensionsmyndigheten Om du har fyllt 65 r och har hel lderspension kan du ans ka om bostadstill gg hos Pensionsmyndigheten Om du klickar p denna l nk f r du mer information och tillg ng till ans kningsblankett F rs kringskassanf rordning beslutas av F rs kringskassan , Arbetsf rmedlingen eller en kommun som avser en enskild person men som betalas ut till eller tillgodor knas n gon annan n den enskilde ekonomiskt st d Den som l mnar oriktiga uppgifter eller inte anm ler ndradeAnm lan f r bostadsbidrag och bostadstill gg Underh llsst d Arbetsf rmedlingen Registrering p A kassan och ans kan om ers ttning Skattedeklarationer Aff rsplan Starta f retag Bokf ring Skilsm ssa Trafikansvarig konsult Bes k p Migrationsverket, Skatteverket, F rs kringskassan , BankF rs kringskassan i renden som g ller bostadsbidrag och bostadstill gg I F rs kringskassans v gledning 2004 1 framg r att banker bara m ste l mna ut uppgifter f r den tid som bostadsbidrag eller bostadstill gg har betalats ut avsnitt 5 5 i version 11 F rs kringskassan kan inte beg ra uppgifter med st dF rs kringskassan Om ditt barn blir sv rt sjukt och har stort behov av hj lp kan F rs kringskassan betala ers ttning till dig s att du f r hj lp att klara dig ekonomiskt under ditt barns sjukdomstid ven f r dig som haft cancer som barn och nu r vuxen finns det olika bidrag och ers ttningar som du kan ha r tt tillF rs kringskassan ans g att hans f retag inte var i st nd att ha kunnat betala l nen p 25 000 kronor, Nylander verklagade beslutet och fick r tt i l nsr tten Men F rs kringskassan gav sig inte utan verklagade i sin tur l nsr ttens dom till kammarr tten som har fattat sitt beslut – Nylander har r tt F rs kringskassan
124 | 163 | 197 | 199 | 150


 

* JK - STAL